bar

Zakoupením jízdného bere zákazník na vědomí provozní řád a zavazuje se řídit jeho ustanovením a pokyny obsluhy.

 • jezdec je povinen mít při jízdě ochrannou přilbu + kuklu a respektovat pokyny obsluhy
 • POZOR - odložte si šály, šátky a jiné předměty, které máte kolem krku, sepněte si dlouhé vlasy, aby nevlály!
 • jízda dětí na klíně rodičů ani mechanika není povolena
 • jezdec nesmí překračovat mez svých řidičských schopností a ohrožovat tím bezpečnost ostatních účastníků na dráze
 • je přísně zakázáno úmyslně do sebe narážet! Zákazník hradí veškeré škody způsobené bezohlednou jízdou!
 • při jakémkoliv technickém problému během jízdy zákazník neopouští motokáru, zvedne ruku a vyčká příchodu obsluhy
 • jízda pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek je zakázána!
 • jízda na motokáře je pouze na vlastní riziko zákazníka
 • při porušení provozního řádu má obsluha právo jezdce vyloučit z jízdy a to bez náhrady
 • provozovatel nenese odpovědnost za případné poškození oděvu
 • doporučujeme si vyndat drobné předměty a mobily z kapes
© Milan Švancara               Celkem návštěv: